top of page
shutterstock_300226238_edited_edited.jpg
Home: Welcome

Hvordan kan vi bidra til å skape en harmonisk og meningsfylt verden?

Group of friends sitting down in a circle outdoors_edited.jpg
Planet earth from the space . Some elements of this image furnished by NASA.jpg
happy healthy family father and daughter building sand castle on the beach smiling and car

DIALOG

Åpen dialog hjelper oss til å tenke sammen og finne løsninger sammen.
Dialogen åpner for refleksjon, gjensidighet, oppmerksomhet, respekt, tillit.
Det gir oss et større rom med ny sammenheng og ny mening.

INNSIKT

Innsikt i forutsetninger for kunnskap og vitenskap, følelses- og sanseopplevelse, tenkemåte og bevissthet åpner for utvidet sammenheng med natur og univers.

HELHET

En utvidet virkelighetsforståelse avdekker nye relasjoner og en dypere resonans hvor ting kan virke sammen i en større helhet.

SKAPEREVNE

Åpner vi for menneskets livsevne og skaperkraft, hjelper det hver og en av oss til å ta ansvar for en bærekraftig og harmonisk verden.

Home: Who We Are

OM STIFTELSEN FLUX

Stiftelsens styre består av Henrik B Tschudi (leder), Laila Stange, Jorunn Liodden og Gerd Holmboe-Ottesen.


Stiftelsen ble etablert i 1993 med formål å bidra til en mer harmonisk og meningsfylt verden.
Hovedfokus i dag ligger på dialog, inspirert av David Bohm, særlig kjent for sitt banebrytende
arbeid med kvanteteori, og samtidig for sitt arbeid med dialog og en dypere sammenheng mellom menneske, verden og univers.

David Bohm.jpg

"The notion that all these fragments are separately existent is evidently an illusion, and this illusion cannot do other than lead to endless conflict and confusion. Indeed, the attempt to live according to the notion that the fragments are really separate is, in essence, what has led to the growing series of extremely urgent crises that are confronting us today."

David Bohm

(Wholeness and the Implicate Order, 1980)

bottom of page