top of page

Støttemottagere og Samarbeidspartnere

Mange ønsker å jobbe for en harmonisk og meningsfylt verden. Nedenfor har vi listet opp noen av våre aktive samarbeidspartnere som mottar støtte fra stiftelsen.

Forlaget Flux

Flux Forlag AS Forlaget gir ut sakprosatitler med mål om å utvide horisonten, åpne for dialog og utfordre etablerte tankesett. Flux vil inspirere til nye tenkemåter og gode handlinger.

ove-jacobsen-hvit-hardback-book-600x600.

Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter Gjennom fredsprisvinnernes ideer og arbeid ønsker senteret å inspirere til små og store endringer for en fredeligere verden. Med støtte fra Flux etableres nå The Ignitor Fellowship. Et ledelsesprogram for masterstudenter fra hele verden, hvor studentene vil få opplæring i dialog, som metode for å skape endring.

NFS.jpeg

Klimahuset

Klimahuset åpnet våren 2020, som en spennende og viktig nyskapning under Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Klimahuset åpner for dialog om klima og miljø blant unge og eldre.

klimahuset1-hovedbilde_2.png

Forlaget Flux

Flux Forlag AS This small publishing house focuses on non-fiction litterature. Their aim is to promote litterature that broadens peoples perspectives, challenges status-quo and invite to dialogue.

ove-jacobsen-hvit-hardback-book-600x600.

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Gjennom programmet Unge Naturtalenter som støttes av stiftelsen Flux, vil DNT lære opp unge veiledere, som aktivt kan legge til rette for dialog og de gode samtalene - ute i naturen.

DNT.jpeg

Dialog i Praksis

Dialog i Praksis er profesjonelle pådrivere for økt forståelse, nytenkning og respektfull samhandling gjennom bruk av dialogiske metoder. De jobber på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Foreningens formål er å styrke den åpne og fordomsfrie dialogen i samfunnet for å redusere polarisering og bidra til et rausere samfunn. 

Dipliten_edited.jpg

Academy of Professional Dialogue

AofPD er et UK-basert nettverk som arbeider med å profesjonalisere dialog og utdanne fasilitatorer over hele verden. Utgangspunkt er et omfattende og mangeårig arbeid i fengsler og med
dialoggrupper rundt i verden. (Her en av stifterne, Peter Garrett)

why-dialogue-works-banner1_lg.jpg
bottom of page