Samarbeid

Mange ønsker å jobbe for en harmonisk og meningsfylt verden. Nedenfor har vi listet opp noen av
vår samarbeidspartnere.

Forlaget Flux

Flux Forlag AS utgir bøker som inspirerer til nye tenkemåter og gode handlinger.

ove-jacobsen-hvit-hardback-book-600x600.

Dialog i Praksis

Dialog i Praksis er profesjonelle pådrivere for økt forståelse, nytenkning og respektfull samhandling gjennom bruk av dialogiske metoder. De jobber på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. 

Dipliten_edited.jpg

Academy of Professional Dialogue

AofPD er et UK-basert nettverk som arbeider med å profesjonalisere dialog og utdanne fasilitatorer over hele verden. Utgangspunkt er et omfattende og mangeårig arbeid i fengsler og med
dialoggrupper rundt i verden. (Her en av stifterne, Peter Garrett)

why-dialogue-works-banner1_lg.jpg

Flux Dialog

Den ideelle foreningen Flux Dialog ble etablert i 2017 og har som formål å styrke samhold og forståelse gjennom dialogisk arbeid. Foreningen arbeider blant annet med dialog i fengsel, blant rusavhengige og blant unge generelt.

Klimahuset

Klimahuset åpner våren 2020, som en spennende og viktig nyskapning under Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Klimahuset åpner for dialog om klima og miljø blant unge og eldre.

klimahuset1-hovedbilde_2.png

Norsk Klimanettverk

Hos Norsk Klimanettverk er det plass til alle som har lyst til å engasjere seg i klimasaken.

Arktis-illustrasjon-Andre-M-709x443.jpg